สัมมนาออนไลน์

คุณสมบัติสินค้า:

สัมมนา  Red Flag  20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!!

หมวดหมู่ : สัมมนา

Share

Exclusive Class

โครงการสำหรับผู้ประกอบการ Account for Non Account

หัวข้อสัมมนา  Red Flag  20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!!

ด้วยประสบการณ์ตรงที่ให้คำปรึกษา  ดูแลงานบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี มาตลอดกว่า 25 ปี  มีกรณีศึกษาของ SMEs หลากหลายกิจการ เมื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และตกผลึก จึงได้ประเด็นปัญหาที่เป็น pain point หรือ Red Flag สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่สำคัญ

  

ระดับความเสี่ยงในองค์ของของท่านจาก 20 สัญญาณอันตราย

 พบ 1 - 5 ข้อ  มีความเสี่ยงปานกลาง!!        

 พบ 5 – 10  ข้อ  มีความเสี่ยงสูง!!!                               รู้เร็ว  แก้ไขทัน ลดความเสี่ยง

 พบ 10-15  ข้อ มีความเสี่ยงสูงมาก !!!!                        สร้างโอกาสความสำเร็จได้เร็ว

 พบ 15 -20 ข้อ มีความเสี่ยงสูงสุด!!!!!

 

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom

  • ·วันที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • อัตราค่าสัมมนา ท่านละ 2,200 บาท  Early Bird  ชำระเงินภายใน 18 ต.ค. ท่านละ 1,800 บาท (ยังไม่รวม VAT) 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
  • ·ผู้นำ และ ผู้บริหาร SMEs ที่มุ่งหวังนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
  • สละเวลาอันมีค่าของท่าน 3 ชั่วโมง เพื่อ shortcut real case ตรวจสุขภาพองค์กร แนวทางป้องกันแกไขเบื้องต้น  Join และ Focus ไปด้วยกัน เชื่อว่าท่านจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างแน่นอน 
  • วิทยากร
                อาจารย์มาลินี  การุณรังษีวงศ์
                    CPA , TA , SHINDAN , ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร และการบริหารงาน SMEs


 

Powered by MakeWebEasy.com