ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน

367 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน ม.33 ลดอัตราประกันสังคม จากเดิม 5% เหลือ 2.5% ถูกหักเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 375 บาท

ผู้ประกันตน ม.39 ลดอัตราประกันสังคม จากเดิม 9% เหลือ 4.5% ถูกหักเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 216 บาท


     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้งวดเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19                      ในประกาศกฎกระทรวง

ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินดังนี้

สมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมร้อยละ 5

ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (ค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ถูกหักเงินสมทบ 375 บาท) และผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมร้อยละ 9 ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 

(จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท เหลือ 216 บาท)  สำหรับรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตรา

เดิม คือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

Powered by MakeWebEasy.com