image

การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก ชำระบัญชีแบบครบวงจร

     ◎ จดทะเบียน จองชื่อ จัดตั้งบริษัทใหม่  จดภาษีมูลค่าเพิ่ม                                          ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

     ◎ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนชื่อกรรมการ ชื่อผู้ถือ                          ที่อยู่สนญ. สาขา  วัตถุประสงค์บริษัท เป็นต้น

     ◎ จดทะเบียน เลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com